Evaluari imobiliare

Servicii de evaluare 

 

EVALUARI JUDICIARE SI EXTRAJUDICIARE

cerute pentru obtinerea unei opinii obiective si independente asupra valorii; Valoarea face parte din realitatea lumii de azi in continua schimbare cu riscuri, oportunitati, reglementari vechi sau noi;

 

EVALUAREA

- este activitatea de estimare a valorii realizata potrivit standardelor specifice acestei activitati de un evaluator autorizat; Evaluarea este utilizată de către participanţii pe piaţa pentru determinarea preţului pe care sunt dispuşi să-l plătească sau să-l primească pentru efectuarea unei tranzactii;

 

EXPERTIZA TEHNICA JUDICIARA

– se efectueaza din dispozitia organelor de urmarire penala, a instantelor judecatoresti sau a altor organe cu atributii jurisdictionale de catre expertul tehnic judiciar specialist numit de acestea, in vederea clarificarii unor fapte sau imprejurari ale cauzei;

  

Serviciile de evaluare oferite privesc:

Evaluarea Proprietatilor Imobiliare – pentru estimarea valorii de piata a Terenurilor intravilane si extravilane,Constructiilor rezidentiale, Construtiilor Industriale, Agricole, Speciale, Comerciale, Birouri, Investitii in curs de executie si altele. Opinia asupra valorii de piata estimata prin rapoartele de evaluare este utilizata pentru raportari financiare, efectuarea unor tranzactii cu proprietati imobiliare, constituirea unor garantii pentru credite sau esalonarea unor datorii, partaje, schimburi de proprietati, despagubiri, informatii de piata utile si altele;

 

Evaluarea Intreprinderilor – pentru raportare financiara, asocieri, fuziuni, combinari, majorari de capital, plan de afaceri, etc si priveste estimarea valorii

pentru:

- elementele patrimoniale totale sau partiale;

- evaluarea bunurilor luate in leasing;

- evaluari in scopul combinarii de intreprinderi;

- evaluarea pentru garantarea creditelor;

- evaluarea pentru reesalonarea datoriilor;

- evaluarea pentru lichidare;

- evaluarea pentru afacere, actiuni, partile sociale;

 

Evaluarea Imobilizarilor corporale (Bunuri mobile), stocuri – se face pentru estimarea valorii de piata la Mijloace de transport, utilaje, echipamente, aparate de masura si control, linii de fabricatie, etc. Evaluarea se solicita persoanelor fizice si juridice pentru constituirea de garantii, raportare financiara, aport in natura, schimburi si altele;

 

Expertize Tehnice Judiciare privind evaluarea Proprietatilor Imobiliare

Rapoartele de evaluare sunt întocmite cu respectarea Standardelor Internaționale si a codului deontologic al profesiei de evaluator, adoptate de către Asociația Naționala a Evaluatorilor din Romania ( ANEVAR )

  

Când ai nevoie de un raport de evaluare?

- pentru a stabili valoarea de piața a unei proprietăți ce urmează a fi tranzacționată;

- aportul în natură la capital trebuie sa fie însoțit de un raport de evaluare;

- evaluare si reevaluare la 3 ani pentru stabilirea bazei de impozitare pentru clădiri aflate in patrimoniul persoanelor juridice;

- pentru raportarea financiară;

- pentru fuziuni si divizări de companii;

- pentru lichidare de societăți comerciale;

- evaluarea si reevaluarea activelor aflate in patrimoniul instituțiilor publice;

- pentru garantarea de împrumuturi, credite ipotecare, imobiliare, etc..;

- in vederea exproprierii;

- pentru întocmirea dosarelor de emigrare;

- pentru orice situație in care trebuie determinata valoarea de piața a unor bunuri la un anumit moment.

 

 

Ne puteti contacta pe